Béc tưới gốc cây cảnh

Cây cảnh được chơi ngày càng nhiều trước kia người chơi cây cảnh là phải có thời gian chăm sóc rất cầu kì. Nhưng với công nghệ phát triển người chơi cây cảnh không nhất thiết phải có nhiều thời gian vào những việc như tưới cây, bón phân. Để thay cho những việc đó giúp người chơi cây cảnh có thể chơi nhiều hơn với khối lượng nhiều hơn thì công nghệ tưới tự động đã giúp họ làm việc đó rất tốt. 

Cây cảnh là cây cần nước thường xuyên và sử dụng phân bón dạng hòa tan. Đối với việc tưới nước thì hệ thống tưới tự động sử dụng béc tưới gốc, tưới lá, tưới phun sương được sử dụng chủ yếu. Còn việc

Béc tưới cây cảnh 

Béc tưới gốc cây cảnh(bonsai watering):

Béc BW 9 ( góc tưới 90 độ)

Béc BW 18 ( góc tưới 180 độ)

Béc BW 36 ( góc tưới 360 độ)

Dòng béc này có khóa điều chỉnh rất phù hợp với cây cảnh. Điều chỉnh được lưu lượng nước khác nhau cho mỗi gốc cây trong hệ thống tưới