Béc tưới tiết kiệm nước

Dòng béc tưới tiết kiệm nước chủ yếu sử dụng cho tưới gốc, tưới thân cây nhỏ, tưới phun sương.

Béc tưới gốc bao gồm 

Béc tưới thân cây nhỏ

Béc tưới phun sương

Béc tưới tiết kiệm nước

Béc tưới phù hợp cho việc canh tác sao cho tiết kiệm nước nhất và ông ảnh hưởng đến bộ phận trên cây khác như hoa, rẽ, chồi cây, cây khác xung quanh... chúng tôi lựa chọn những loại béc tối ưu nhất phù hợp cho từng nhóm cây trồng. Những dòng béc này có thể điều chỉnh lưu lượng nước tốt đa, tối thiểu nhất.

Tuy nhiên chúng tôi thường xuyên khảo sát chất lượng béc tưới, nhu cầu sử dụng để điều chỉnh chất lượng béc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cũng như mức độ cần nước của mỗi nhóm cây trồng, mùa vụ.

TƯỚI NHỎ GIỌT GIÚP TẬP TRUNG TƯỚI TRONG VÙNG PHÁT TRIỂN CỦA BỘ RỄ
Rễ tập trung trong một phạm vi nhất định, tưới nhỏ giọt sẽ tập trung vào vùng này. Đồng thời nâng cao hiệu quả của việc hấp thu nước và chất dinh dưỡng.
Tuy nhiên, cần lưu ý mở rộng hoặc thêm vùng tưới cho cây trồng khi bộ rễ phát triển rộng ra theo thời gian.

LỢI ÍCH CỦA VÙNG KHÔ (VÙNG KHÔNG TƯỚI)
Giảm sự phát triển của cỏ dại và chi phí diệt cỏ dại.
Ở vùng khô, nhân công và máy móc dễ dàng di chuyển hơn giúp tăng năng suất lao động.
Tuy nhiên, nếu đi ống mềm nổi trên bề mặt có thể gây trở ngại trong công tác chăm sóc cây trồng như xới đất, làm cỏ…

LỢI ÍCH CỦA VÙNG ƯỚT (VÙNG CÓ TƯỚI)
Duy trì ẩm độ liên tục cho bộ rễ.
Cho phép không khí duy trì trong vùng ướt.
Tập trung rễ tích cực của cây trồng trong vùng ướt.
Ngăn ngừa sự phát triển độ mặn của đất trong vùng ướt.

LƯU Ý MỨC ĐỘ THẨM THẤU VÙNG ƯỚT THEO CHẤT ĐẤT
Hình dạng của vùng ướt tuỳ thuộc vào đặc tính cấu tạo của đất.
Đối với đất nhẹ, nước phân bổ hẹp và sâu hơn.
Đối với đất nặng, nước phân bổ có hình giống như hình cầu.

KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐẦU NHỎ GIỌT CĂN CỨ THEO CHẤT ĐẤT.
Yêu cầu khoảng cách đầu nhỏ giọt cho đất nặng: 0.50 – 1.00 m.
Yêu cầu khoảng cách đầu nhỏ giọt cho đất vừa : 0.30 – 0.50 m.
Yêu cầu khoảng cách đầu nhỏ giọt cho đất nhẹ : 0.20 – 0.30 m.
Khoảng cách đầu nhỏ giọt được tính toán dựa trên kết cấu đất và yêu cầu của cây trồng