Điều khiển tưới tự động bằng điện thoại thông minh

Mọi kết nối ngày càng đơn giản khi có sự phục vụ của INTERNET. Nông nghiệp công nghệ cao đã cũng đưa INTERNET vào việc quan sát hình ảnh phát triển của sản phẩm, điều khiển từ xa hệ thống bơm nước, tưới tự động, phun thuốc sâu... Chúng tôi đã nghiên cứu sản phẩm kết hợp giữa điện thoại thông minh và tủ điều khiển của hệ thống tưới trên nền tảng phần mềm là các App Store thích hợp cho các hãng điện thoại thông minh rất phổ biến. Tủ điều khiển chúng tôi phát triển đã điểu khiển cùng lúc nhiều hơn 1 van điện từ.

Điều khiển hệ thống tưới bằng điện thoại thông minh

Dưới đây là một trong những sản phẩm tủ điều khiển đang được sử dụng nhiều trên thị trường:

Hệ thống điều khiển SPEED 1.0 chi tiết Xem Tại Đây

Hệ thống điều khiển SPEED 2.0 chi tiết Xem Tại Đây

Hệ thống điều khiển SPEED 3.0 chi tiết Xem Tại Đây

Hệ thống điều khiển SPEED 4.0 chi tiết Xem Tại Đây

Trên đây là dòng sản phẩm áp dụng cho điều khiển hệ thống bơm, hệ thống van từ đơn giản đến phức tạp. Mỗi sản phẩm chúng tôi đưa ra những quy trình hướng dẫn, tư vấn rất cẩn thận.