Gía trị cộng đồng: 

- Mang lại chìa khóa thành công cho nông nghiệp.

- Đến năm 2018 tuyên truyền cho tất cả nông dân các tỉnh trên toàn quốc biết Công nghệ tưới tự động là gì?

Chúng tôi là ai:

- Chúng tôi là doanh nghiệp phân phối, chuyển giao công nghệ tưới tự động cho nông nghiệp.

Nguyên tắc hoạt động:

Cam kết chất lượng, chuyển giao công nghệ thành công.

Tầm nhìn sứ mệnh:

Xin chào các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Chúng tôi là tập thể các thành viên có trình độ và sự nhiệt tình. Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ theo quy trình và nhằm hướng tới nền nông nghiệp.  Tên của chúng tôi : Công nghệ tưới tự động.
Slogen: Chìa khóa phát triển nền nông nghiệp
Công ty chúng tôi luôn luôn muốn cùng đồng hành với người nông dân, muốn đưa công nghệ để phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Gía trị cốt lõi:

Cam kết- Hợp tác- Trung thực- Thành công