Hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, công nghệ tưới nhỏ giọt

Hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước

 

 

tuoi nho giot

 

Hình ảnh công nghệ tưới nhỏ giọt

 

 

Hệ thống tưới nhỏ giọt là như thế nào, ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt là tiết kiệm nước. Và hình thức tưới nhỏ giọt là một dạng tưới với tốc độ tưới chậm, lượng nước được ngấm từ từ vào lòng đất không bị bốc hơi cũng như bị rửa trôi đất.

Hệ thống làm việc như thế nào ? do nước tưới được cấp trực tiếp cho cây trồng, không bị thất thoát do bốc hơi và thấm sâu. Tưới nhỏ giọt còn có khả năng giữ được độ ẩm đồng đều trong tầng đất canh tác góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Hiệu quả tiết kiệm nước của công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây bưởi được xác định bằng cách so sánh lượng nước tưới giữa khu thí nghiệm tưới nhỏ giọt và khu đối chứng.

Béc tưới 8 tia

Kết quả tính toán hiệu quả tiết kiệm nước áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây bưởi năm 2009 cho thấy lượng nước tưới ở khu thí nghiệm giảm được 425 m3 /ha/năm, tức là tiết kiệm được 40% so với lượng nước tưới áp dụng kỹ thuật tưới rãnh thông thường. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ngoài hiệu quả tiết kiệm nước, còn làm tăng năng suất cây trồng.

Năng suất bưởi tại khu thí 31 nghiệm đạt 30.2 tấn/ha, tăng 8% so với khu đối chứng

Một ưu  điểm rất rõ của hệ thống tưới nhỏ giọt là  có thể dùng nước có hàm lượng muối tương đối cao để tưới. Để cây trồng phát triển tốt nhất, cần duy trì độ ẩm ở vùng rễ trong một khoảng ẩm độ nhất định. Độ  ẩm này tùy thuộc mức độ khó khăn của cây trồng khi hút nước từ trong đất .

Đối với đất rất khô, con số âm càng lớn, đối với đất ở trạng thái bão hòa, trị số bằng zero. Tổng lượng nước tiềm thế trong vùng rễ cây là tổng của tiềm thế matric và tiềm thế osmotric. Vì tiềm thế matric gần bằng zero trong hệ thống tưới nhỏ ( do độ ẩm cao), thành phần tiềm thế osmotric có thể có trị số âm lớn, chỉ rõ hàm lượng muối cao, mà không gây hại cho sự phát triển của cây trồng. Điều này không thể có đối với các cách tưới khác.